Inbound marketing | 6 min branja

Stanje inbound marketinga 2017: ključna raziskava za vaš marketing in prodajo

Matic Ganc
Napisal/a: Matic Ganc
Stanje inbound marketinga 2017: ključna raziskava za vaš marketing in prodajo - Kraft&WerK

"Ustvarite več prometa! Ustvarite več leadov! Več strank!" To je bil vedno moto marketinga in prodaje. Toda medtem, ko cilj ostaja enak, se želje in vedenje ciljne skupine spreminjajo. Dejstvo je, da živimo v dobi kupca, v času, ko so podjetja tista, ki se bodo morala prilagoditi. Za podjetja, ki to želijo, je zato izjemno pomembno poročilo Stanje inbound marketinga (State of Inbound), ki ga izdaja vsako leto naš partner HubSpot: pomagalo vam bo, da ostanete ažurni o vseh spremembah v marketingu in trženju, ki so pomembne za vaše poslovanje.

 

Ljudje ne želijo več preprosto brati vsebine. Zahtevajo doživetje. Ko je čas za raziskovanje o izdelku, ne želijo čakati na pogovor po telefonu z vašim predstavnikom. Namesto tega se bodo obrnili na ti. robote z umetno inteligenco (AI bot).

Prenesite si izjemno uporabno poročilo State of Inbound 2017 in pričnite z boljšim digitalnim marketingom že danes!

1. Način nakupovanja se drastično spreminja 

Poročilo Stanje Inbound marketinga za leto 2017 je ugotovilo razkorak, ki ga podjetja doživljajo v razmerju do svojih strank. Letošnje poročilo je skušalo odgovoriti na vprašanje, kaj sploh povzroča ta razkorak.

Poročilo navaja, da obstaja ogromna razlika v razmišljanju in delovanju vodilnih kadrov in njihovih zaposlenih. Ko se v samem podjetju pojavljajo takšna neskladja, lahko to vpliva na vse - od zaposlenih do zadovoljstva strank. V razmislek nekaj tovrstnih odstopanj:

 • 69% vodilnega kadra meni, da je njihova marketinška strategija učinkovita, vendar pa se samo 55% zaposlenih strinja s to trditvijo,
 • 31% vodilnega kadra verjame, da sta marketing in prodaja v njihovem podjetju tesno povezana, vendar temu verjame samo 17% zaposlenih,
 • 45% prodajnih zastopnikov porabi več kot eno uro dnevno za ročno vnašanje podatkov, vendar je samo 21% vodilnega kadra prepričano, da je to res.

V poročilu Stanje Inbound marketinga za leto 2017 je HubSpot poleg tega raziskal kaj so prednostne naloge mednarodnega marketinga, novi trendi distribucije vsebine in komunikacijske preference kupcev. 

2. Izzivi v marketingu

V lanskem letu so tržniki po svetu prepoznali 

 • generiranje prometa in leadov kot svoj največji izziv,
 • sledi mu dokazovanje donosnosti naložbe in
 • zagotovljanja proračunov za marketinške programe. 

Raziskava pravzaprav navaja zelo širok nabor izzivov, od izdelave strategije do pretvorbe kupcev na družbenih omrežjih, analitiko ter kadrovanje.

Kakšen je vaš največji marketinški izziv?

3. Izzivi v prodaji

Na strani prodaje so anketiranci povedali, da je danes najtežje

 • pridobiti odziv potencialnega kupca,
 • zaključiti posel in
 • poiskati potencialne kupce.

Prav tako 19% vprašanih ugotavlja, da se soočajo z izzivom integracije družbenih omrežij v prodajni proces. 13% anketirah poroča, da je uporaba prodajnih tehnologij danes težja kot je bilo včasih.

Kaj je najtežje storiti v prodaji, v primerjavi s prejšnjimi leti?

4. Je marketing učinkovit?

Hubspot je anketirance prosil naj jim povedo ali je marketing v njihovem podjetju učinkovit. Samo 61% vprašanih je odgovorilo pritrdilno. Eden izmed anketirancev je odgovoril:

"V naslednjih 3-5 letih bo najbolj moteče 
pomanjkanje raziskav ob sprejemanju marketinških
strategij v našem podjetju
."

V kontekstu problema neusklajenosti vodilnih kadrov in zaposlenih, so vodilni označili svoje marketinške aktivnosti bolj pozitivno (69%) kot pa njihovi zaposleni (55%).

Naša marketinška strategija je učinkovita.

5. Pogled v prihodnost

Anketiranci, v kontekstu marketinga v prihodnosti, dajejo prednost raziskavam in nagovarjanju kupcev v tistih kanalih kjer "živijo". Eden izmed vprašanih je odgovoril:

"Online je novi mainstream, zato menim, da bomo namesto digitalnih tržnikov, videli čedalje več tržnikov. Konkurenca se bo tudi zvišala, saj je veliko ljudi v procesu izobraževanja v digitalnem marketingu."

Podjetja danes delujejo v številnih kanalih (splet, mobile, družabna omrežja, ...), zato tržnike skrbi pomanjkanje resursov in kako jih uporabiti. 

"Učinkovito upravljanje hitro rastoče in spreminjajoče se družbene medijske pokrajine ... zahteva prednostno razvrstitev resursov."

Anketiranci so tudi povedali kaj so največji motilci pri njihovem delu:

 • VIDEO: dober način povezovanja s kupci, vendar ogroža vsebinske marketingarje,
 • AI in VR: ni sicer popolnoma jasno kakšen učinek bodo imele te tehnologije, vendar večinoma ocenjujejo pozitivni vpliv (chat-boti, avtomatizacija)
 • DRUŽBENA OMREŽJA: konstantni motilec, nujno zlo po navedbah nekaterih marketingarjev, kajti zelo težko je dokazati povračilo v naložbo.

6. Razumevanje modernega kupca

Poskušati slediti in razumeti ciljne kupce preko več komunikacijskih kanalov je zapletena in zahtevna naloga za številna podjetja.

Viri informacij o izdelku ali storitvi, ki se jih poslužujejo kupci, se spreminjajo. Še vedno pa prednjači prenašanje od ust do ust. Kupci verjamejo tudi drugim kupcem, še najmanj pa prodajnim zastopnikom. Za prodajnike je pomembno, da imajo uporabne informacije, ki jih kupec sam ne more najti. Prav tako je pomembno, da upoštevajo način komunikacije, ki ga preferirajo kupci.

Preko katerega kanala najraje komunicirate?

Če želite izvedeti več o stanju inbounda si prenesite si izjemno uporabno poročilo State of Inbound 2017 in pričnite z boljšim digitalnim marketingom že danes!

New Call-to-action